Uzdrawianie zranionego serca w procesie terapii wewnętrznego dziecka

Wewnętrzne dziecko jest w każdym z nas, jednak wielu zapomniało o jego istnieniu. Największą nagrodą po latach cierpień jest przytulenie mocno do serca wszystkich odzyskanych części siebie. Czasami długi i bolesny proces jest tym, który musi się po prostu zadziać…i nie ma innego wyjścia, jak dać mu najwięcej przestrzeni na zaistnienie. Proces ten może składać […]

Kilka słów o wewnętrznym dziecku

Wewnętrzne dziecko to najbardziej kochana część Ciebie. Najbardziej wrażliwa i najbardziej pragnąca miłości. Niektórzy porównują wewnętrzne dziecko do podświadomości. W procesie wychowania Twoja podświadomość nasiąkła rozmaitymi wzorcami, emocjami i traumami, które ukształtowały Cię, tworząc wiele skomplikowanych mechanizmów obronnych. Jako że najwięcej problemów i trudnych doświadczeń przydarza się w dzieciństwie – to właśnie wewnętrzne dziecko może […]